Bezpłatna analiza umowy CHF

Kredyt we frankach a unieważnienie umowy

Unieważnienie umowy CHF,
to naprawdę możliwe…

Jeśli posiadacie Państwo kredyt we frankach i jesteście zainteresowani, aby definitywnie zakończyć umowę kredytową, a jednocześnie chcielibyście od banku odzyskać pieniądze, które zostały Państwu bezprawnie zabrane, to w takiej sytuacji unieważnienie umowy kredytowej we frankach staje się idealnym rozwiązaniem.

Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji konieczne jest, aby skontaktować się z naszą kancelarią i przedstawić nam niezbędne dokumenty (umowa z bankiem) abyśmy mogli po wnikliwej analizie obrać odpowiednią dla Państwa linię działania.

Finał unieważnienia umowy kredytowej ma ten skutek, że obowiązująca umowa kredytowa przestaje istnieć i traktowana jest jak tak, jakby nigdy nie została zawarta.

Pamiętać należy, iż unieważnienie umowy powoduje, że na kredytobiorcy spoczywają także pewne obowiązki.  W trakcie trwania umowy, obie strony otrzymywały i przekazywały wzajemnie środki finansowe. Należy więc po zapadnięciu wyroku zwrócić drugiej stronie otrzymane świadczenie. Kredytobiorca zobowiązany jest oddać bankowi otrzymany kapitał, czyli równowartość udzielonego przez bank kredytu, natomiast bank powinien oddać środki finansowe w wysokości jakie Kredytobiorca do banku wpłacał. Inaczej mówiąc, strony nieważnej umowy kredytowej muszą się ze sobą rozliczyć. Na tym polu jest zazwyczaj najwięcej sporów.

Drodzy Państwo jeśli posiadacie kredyt we frankach, zachęcamy aby skontaktować się z nami celem omówienia problemu i wspólnie podejmiemy najlepszą decyzję jakie kroki należy stanowczo przedsięwziąć.