Frankowe lato

Strefa aktualności - Najważniejsze informacje dla frankowiczów

*Dotyczy kredytów z nadpłaconym kapitałem

Zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie spłaty kredytu na czas trwania postępowania.

Samo złożenie pozwu przeciwko bankowi w tzw. sprawie frankowej nie powoduje automatycznie zatrzymania konieczności comiesięcznej spłaty kredytu.

Jednak zgodnie z art. 730 § 2 k.p.c. sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Konsekwencją zabezpieczenia roszczenia jest zgodne z prawem zaprzestanie spłaty rat kredytu w toku procesu, a ponadto zakaz wypowiedzenia umowy kredytu przez bank oraz zakaz wpisu do BIK’u.

Dla uzyskania zabezpieczenia wymagane jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Co więcej dla uzyskania zabezpieczenia konieczne jest, aby łączna kwota spłat dokonanych z tytułu kredytu przekraczała wysokość wypłaconego przez bank kapitału.

Decyzja sądu w sprawie zabezpieczenia powinna zapaść w ciągu tygodnia od złożenia wniosku. Szybki kontakt oraz zlecenie prowadzenia sprawy powinno spowodować, że po wakacjach będą Państwo zwolnieni z obowiązku spłaty rat kredytu.