Wygrane sprawy

Nasza baza wyroków

Przykładowe sygnatury naszych spraw

PDF

Wyrok SO w Warszawie z dnia 08.03.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 5415/21) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.03.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 5415/21, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w części co do odsetek

Wyrok SO w Kaliszu z dnia 03.03.2023 r. (sygn. akt I C 496/22) pozwany: PKO BP S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 03.03.2023 roku, sygnatura akt I C 496/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Warszawie z dnia 02.03.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 19691/22) pozwany: PKO BP S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 02.03.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 19691/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części w zakresie odsetek

Wyrok SO w Łodzi z dnia 01.03.2023 r. (sygn. akt XII C 258/22) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 01.03.2023 roku, sygnatura akt XII C 258/22, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Szczecinie z dnia 28.02.2023 r. (sygn. akt I C 2291/21) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28.02.2023 roku, sygnatura akt I C 2291/21, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części w zakresie odsetek

Wyrok SO w Kielcach z dnia 23.02.2023 r. (sygn. akt I C 725/22) pozwany: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: BPH S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 23.02.2023 roku, sygnatura akt I C 725/22, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: BPH S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części w zakresie odsetek

Wyrok SO w Warszawie z dnia 22.02.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 4784/21) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.02.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 4784/21, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Sosnowcu z dnia 21.02.2023 r. (sygn. akt I C 262/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG

Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu z dnia 21.02.2023 r., sygnatura akt I C 262/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powódki (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie powództwa w nieistotnym zakresie co do części odsetek

Wyrok SA w Katowicach z dnia 17.02.2023 r. (sygn. akt I ACa 1645/21) pozwany: Santander Bank Polska S.A. PRAWOMOCNY

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17.02.2023 roku, sygnatura akt I ACa 1645/21, pozwany: Santander Bank Polska S.A. SSA Lucyna Morys-Magiera, oddalił apelację banku, a tym samym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 07.10.2021 roku (sygn. akt I C 250/21) zasadzający na rzecz naszych mocodawców całość roszczenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

Wyrok SO w Katowicach z dnia 17.02.2023 r. (sygn. akt II C 1605/21) pozwany: mBank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17.02.2023 r., sygnatura akt II C 1605/21, pozwany: mBank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 15.02.2023 r. (sygn. akt I C 217/22) pozwany: Getin Noble Bank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 15.02.2023 roku, sygnatura akt I C 217/22, pozwany Getin Noble Bank S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (nieważność przesłankowa) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek, uwzględnienie zarzutu zatrzymania

Wyrok SO w Szczecinie z dnia 14.02.2023 r. (sygn. akt I C 813/22) pozwany: Bank Millennium S.A

Wyrok SO w Szczecinie z dnia 14.02.2023 r., sygn. akt I C 813/22, pozwany: Bank Millennium S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Gliwicach z dnia 07.02.2023 roku (sygn. akt I C 146/22) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 07.02.2023 roku, sygnatura akt I C 146/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców, nieznaczne oddalenie w części dotyczącej odsetek

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 06.02.2023 r. (sygn. akt I ACa 1063/22) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 06.02.2023 roku, sygnatura akt I ACa 1063/22, pozwany Santander Consumer Bank S.A., uchylenie wyroku Sądu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

Wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 03.02.2023 r. (sygn. akt I C 373/22) pozwany: Credit Agricole Bank Polska S.A. (poprzednio: Lukas Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 03.02.2023 r., sygnatura akt I C 373/22, pozwany: Credit Agricole Bank Polska S.A. (poprzednio: Lukas Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek

Wyrok SO w Katowicach z dnia 31.01.2023 r. (sygn. akt I C 343/22) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 31.01.2023 roku, sygnatura akt I C 343/23, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Koninie z dnia 30.01.2023 r. (sygn. akt I C 732/20) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 30.01.2023 r., sygnatura akt I C 732/20, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek.

Wyrok SO w Warszawie z dnia 26.01.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 9122/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.01.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 9122/21, pozwany Getin Noble Bank S.A., zasądzenie na rzecz powodów zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (nieważność przesłankowa) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek, uwzględnienie zarzutu zatrzymania.

Wyrok SO w Tarnobrzegu z dnia 25.01.2023 roku (sygn. akt I C 136/22) pozwany: PKO BP S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 25.01.2023 roku, sygnatura akt I C 136/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Kaliszu z dnia 24.01.2023 r. (sygn. akt I C 1397/22) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 24.01.2023 r., sygnatura akt I C 1397/22, pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części w zakresie odsetek

Wyrok SO w Kaliszu z dnia 23.01.2023 r. (sygn. akt I C 471/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 23.01.2023 roku, sygnatura akt I C 471/22, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieważności całej umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Legnicy z dnia 18.01.2023 r. (sygn. akt I C 737/22) pozwany: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: BPH S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 18.01.2023 roku, sygnatura akt I C 737/22, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: BPH S.A.), ustalenie nieważności całej umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu, wyrok I instancji został wydany w ciagu niespełna 4 miesięcy od daty złożenia pozwu

Wyrok SO w Katowicach z dnia 16.01.2023 r. (sygn. akt I C 258/22) pozwany: ING Bank Śląski S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.01.2023 roku, sygnatura akt I C 258/22, pozwany ING Bank Śląski S.A.), ustalenie nieważności całej umowy i zasądzenie zwrotu odpowiedniej części rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami za opóźnienie po uwzględnieniu przez Sąd zarzutu potrącenia co do pozostałej części roszczenia

Wyrok SO w Poznaniu z dnia 16.01.2023 r. (sygn. akt XVIII C 2247/21) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16.01.2023 roku, sygnatura akt XVIII C 2247/21, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieważności całej umowy i zasądzenie zwrotu odpowiedniej części rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu po uwzględnieniu przez Sąd zarzutu potrącenia co do pozostałej części roszczenia

Wyrok SR w Oławie z dnia 16.01.2023 r. (sygn. akt I C 431/21) pozwany: mBank S.A.

Wyrok Sądu Rejonowego w Oławie z dnia 16.01.2023 r., sygnatura akt I C 431/21, pozwany: mBank S.A., nieważność przesłankowa, zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Poznaniu z dnia 09.01.2023 r. (sygn. akt I C 818/22) pozwany: Deutsche Bank Polska S.A. (poprzednio: Deutsche Bank PBC S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 09.01.2023 r., sygnatura akt I C 818/22, pozwany: Deutsche Bank Polska S.A. (poprzednio: Deutsche Bank PBC S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Warszawie z dnia 09.01.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 9320/22) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.01.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 9320/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części w zakresie odsetek

Wyrok SO w Płocku z dnia 30.12.2022 r. (sygn. akt I C 852/20) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 30.12.2022 r., sygnatura akt I C 852/20, pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno W PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 21.12.2022 r. (sygn. akt I ACa 960/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG PRAWOMOCNY

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21.12.2022 roku, sygnatura akt I ACa 960/22, pozwany: Raiffeisen Bank International AG SSA Jacek Gołaczyński, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 21.02.2022 roku (sygn. akt I C 951/21) w zakresie żądania głównego, w nieznacznym zakresie zmieniając wysokość zasądzonych odsetek oraz uwzględniając prawo zatrzymania

Wyrok SO w Płocku z dnia 19.12.2022 r. (sygn. akt I C 635/22) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 19.12.2022 r., sygnatura akt I C 635/22, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części w zakresie odsetek

Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 16.12.2022 r. (sygn. akt I C 743/22) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 16.12.2022 roku, sygnatura akt I C 743/22, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Warszawie z dnia 15.12.2022 roku (sygn. akt IV C 26/20) pozwany: PKO BP S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.12.2022 roku, sygnatura akt IV C 26/20, pozwany PKO BP S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Tarnobrzegu z dnia 15.12.2022 roku (sygn. akt I C 29/22) pozwany: PKO BP S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 15.12.2022 roku, sygnatura akt I C 29/22, pozwany PKO BP S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Kaliszu z dnia 15.12.2022 r. (sygn. akt I C 948/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 15.12.2022 roku, sygnatura akt I C 948/22, pozwany: Santander Bank Polska S.A., nieważność przesłankowa, zasądzenie zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek

Wyrok SO w Gdańsku z dnia 14.12.2022 r. (sygn. akt I C 2513/21) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14.12.2022 roku, sygnatura akt I C 2513/21, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Poznaniu z dnia 12.12.2022 r. (sygn. akt XVIII C 2895/21) pozwany: Santander Consumer Bank S.A. (poprzednio: PTF Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.12.2022 roku, sygnatura akt XVIII C 2895/21, pozwany Santander Consumer Bank S.A. (poprzednio: PTF Bank S.A.), stwierdzenie nieważności obu umów (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek

Wyrok SO w Szczecinie z dnia 09.12.2022 r. (sygn. akt I C 981/21) pozwany: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: BPH S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 09.12.2022 roku, sygnatura akt I C 981/21, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: BPH S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Szczecinie z dnia 05.12.2022 r. (sygn. akt I C 276/22) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 05.12.2022 roku, sygnatura akt I C 276/22, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Jeleniej Górze z dnia 06.12.2022 r. (sygn. akt II Ca 442/22) pozwany: Getin Noble Bank S.A. PRAWOMOCNY

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 06.12.2022 roku, sygnatura akt II Ca 442/22, pozwany: Getin Noble Bank S.A. SSO Urszula Wiewióra, podtrzymała wyrok Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 07.06.2022 roku (sygn. akt I C 38/21) w zakresie żądania głównego, w nieznacznym zakresie zmieniając wysokość zasądzonych odsetek.

Wyrok SO w Szczecinie z dnia 01.12.2022 r. (sygn. akt I C 2170/21) pozwany: Raiffeisen Bank International AG

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 01.12.2022 r., sygnatura akt I C 2170/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 30.11.2022 roku (sygn. akt I C 893/21) pozwany: PKO BP S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 30.11.2022 roku, sygnatura akt I C 893/21, pozwany PKO BP S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Kaliszu z dnia 29.11.2022 r. (sygn. akt I C 1769/21) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 29.11.2022 roku, sygnatura akt I C 1769/21, pozwany Bank Millennium S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców stosownie do dokonywanych przez nich wpłat wraz z odsetkami i kosztami procesu na rzecz każdego z nich, oddalenie w nieistotnym zakresie co do części odsetek

Wyrok SA w Łodzi z dnia 18.11.2022 r. (sygn. akt. I ACa 252/22) pozwany: PKO BP S.A. PRAWOMOCNY

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18.11.2022 roku, sygnatura akt I ACa 252/22, pozwany: PKO BP S.A. SSA Jacek Świerczyński, oddalił apelację banku, a tym samym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19.11.2021 roku (sygn. akt I C 731/21) zasadzając na rzecz naszego mocodawcy całość roszczenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania

Wyrok SO w Katowicach z dnia 15.11.2022 r. (sygn. akt. I C 403/22), pozwany: ING Bank Śląski S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15.11.2022 roku, sygnatura akt I C 403/22, pozwany: ING Bank Śląski S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Rybniku z dnia 14.11.2022 r. (sygn. akt. I C 2053/21) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 14.11.2022 roku, sygnatura akt I C 2053/21, pozwany: Santander Consumer Bank S.A., nieważność przesłankowa, zasądzenie zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Katowicach z dnia 10.11.2022 r. (sygn. akt. I C 728/22), pozwany: ING Bank Śląski S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.11.2022 roku, sygnatura akt I C 728/22, pozwany: ING Bank Śląski S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, uwzględnienie zarzutu zatrzymania

Wyrok SA w Warszawie z dnia 07.11.2022 r. (sygn. akt. I ACa 356/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.) PRAWOMOCNY

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 07.11.2022 roku, sygnatura akt I ACa 356/22, pozwany: Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.) SSA Małgorzata Sławińska, uwzględniła apelację powodów, tym samym zmieniając w całości na korzyść wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.01.2022 roku (sygn. akt I C 1155/19) i ustalając nieważność umowy kredytowej oraz zasądzając na rzecz naszych mocodawców zwrot kosztów postępowania za obie instancje

Wyrok SO w Sosnowcu z dnia 03.11.2022 r. (sygn. akt. I C 4/22) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu z dnia 03.11.2022 roku, sygnatura akt I C 4/22, pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, oddalenie powództwa w nieistotnym zakresie co do części odsetek

Wyrok SO w Siedlcach z dnia 28.10.2022 r. (sygn. akt I C 1024/20) pozwany: Raiffeisen Bank International AG)

Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 28.10.2022 r., sygnatura akt I C 1024/20, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Legnicy z dnia 28.10.2022 r. (sygn. akt. I C 889/21) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 28.10.2022 r., sygnatura akt I C 889/21, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Sieradzu z dnia 26.10.2022 r. (sygn. akt. I Ca 414/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A. PRAWOMOCNY

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 26.10.2022 roku, sygnatura akt I Ca 414/22, pozwany: Santander Bank Polska S.A. SSO Barbara Bojakowska, uwzględniła apelację powodów, tym samym zmieniając na korzyść wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 22.04.2022 roku (sygn. akt I C 212/21) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami postępowania (oddalając przy tym roszczenie o odsetki w nieznacznym zakresie)

Wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 24.10.2022 r. (sygn. akt. I C 784/21) pozwany: Santander Consumer Bank S.A. (poprzednio: PTF Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 24.10.2022 roku, sygnatura akt I C 784/21, pozwany Santander Consumer Bank S.A. (poprzednio: PTF Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 19.10.2022 roku (sygn. akt I C 1345/21) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 19.10.2022 roku, sygnatura akt I C 1345/21, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Poznaniu z dnia 19.10.2022 roku (sygn. akt I C 1636/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19.10.2022 roku, sygnatura akt I C 1636/22, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie w części dotyczącej odsetek, wyrok I instancji zapadł po niespełna 3 miesiącach od złożenia pozwu

Wyrok SO w Koninie z dnia 18.10.2022 roku (sygn. akt I C 739/21) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 18.10.2022 roku, sygnatura akt I C 739/21, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Łodzi z dnia 12.10.2022 r. (sygn. akt. II C 1227/22) pozwany: mBank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.10.2022 roku, sygnatura akt II C 1227/22, pozwany mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, wyrok sądu I instancji zapadł po zaledwie 3 miesiącach od złożeniu pozwu

Wyrok SO w Koszalinie z dnia 12.10.2022 roku (sygn. akt I C 287/21) pozwany: PKO BP S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 12.10.2022 roku, sygnatura akt I C 287/21, pozwany PKO BP S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Toruniu z dnia 11.10.2022 roku (sygn. akt I C 146/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 11.10.2022 roku, sygnatura akt I C 146/22, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Katowicach z dnia 11.10.2022 r. (sygn. akt I C 357/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.10.2022 r., sygnatura akt I C 357/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Katowicach z dnia 06.10.2022 r. (sygn. akt. I C 442/22), pozwany: ING Bank Śląski S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 06.10.2022 roku, sygnatura akt I C 442/22, pozwany ING Bank Śląski S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (z uwagi na rozwód osobno i proporcjonalnie do dokonanych spłat na rzecz każdego z nich) wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 29.09.2022 r. (sygn. akt. I ACa 255/22) pozwany: mBank S.A. PRAWOMOCNY

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29.09.2022 roku, sygnatura akt I ACa 255/22, pozwany: mBank S.A. SSA Artur Kowalewski, oddalił apelację banku, a tym samym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w  Szczecinie z dnia 10.01.2022 roku (sygn. akt I C 2076/21) w zakresie zgodnym z żądaniem pozwu zasadzając na rzecz naszych mocodawców całość roszczenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

Wyrok SO w Sieradzu z dnia 16.09.2022 r. (sygn. akt. I C 92/22) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 16.09.2022 roku, sygnatura akt I C 92/22, pozwany Santander Consumer Bank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Wyrok SO w Toruniu z dnia 13.09.2022 r. (sygn. akt. I C 1402/21), pozwany: ING Bank Śląski S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 13.09.2022 roku, sygnatura akt I C 1402/21, pozwany ING Bank Śląski S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Wyrok SO w Krakowie z dnia 12.09.2022 roku (sygn. akt I C 76/21) pozwany: PKO BP S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.09.2022 roku, sygnatura akt I C 76/21, pozwany PKO BP S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, nieznaczne oddalenie w części dotyczącej odsetek.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 02.09.2022 r. (sygn. akt. I ACa 1093/21) pozwany: Santander Consumer Bank S.A. PRAWOMOCNY

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 02.09.2022 roku, sygnatura akt I ACa 1093/21, pozwany: Santander Consumer Bank S.A. SSA Joanna Naczyńska, oddaliła apelację banku, a tym samym podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 27.05.2021 roku (sygn. akt I C 2018/20) w zakresie zgodnym z żądaniem pozwu zasadzając na rzecz naszego mocodawcy całość roszczenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 19.08.2022 r. (sygn. akt. I ACa 1323/21) pozwany: mBank S.A. PRAWOMOCNY

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19.08.2022 roku, sygnatura akt I ACa 1323/21, pozwany: mBank S.A. SSA Piotr Łakomiak, oddalił apelację banku, a tym samym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 09.06.2021 roku (sygn. akt II C 673/20) w zakresie zgodnym z żądaniem pozwu zasadzając na rzecz naszego mocodawcy całość roszczenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 19.08.2022 r. (sygn. akt. I C 713/21) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 19.08.2022 roku, sygnatura akt I C 713/21, pozwany Bank Millennium S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy(oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu

Wyrok SO w Toruniu z dnia 18.08.2022 roku (sygn. akt I C 721/22) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 18.08.2022 roku, sygnatura akt I C 721/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców, wyrok wydany w ciągu niespełna 3 (!) miesięcy od złożenia pozwu

Wyrok SO w Częstochowie z dnia 16.08.2022 r. (sygn. akt. I C 481/21) pozwany: Bank Millennium S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 04.08.2022 roku, sygnatura akt I C 258/22, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, wyrok sądu I instancji zapadł po zaledwie 6 miesiącach od złożeniu pozwu.

Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 04.08.2022 r. (sygn. akt. I C 258/22) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A)

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 04.08.2022 roku, sygnatura akt I C 258/22, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, wyrok sądu I instancji zapadł po zaledwie 6 miesiącach od złożeniu pozwu.

Wyrok SO w Warszawie z dnia 02.08.2022 roku (sygn. akt XXVIII C 4604/21) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 02.08.2022 roku, sygnatura akt XXVIII C 4604/21, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF), oddalenie powództwa w nieznacznym zakresie co do części odsetek, wyrok wydany przez „Wydział Frankowy”.

Wyrok SO w Poznaniu z dnia 29.07.2022 r. (sygn. akt XVIII C 2014/20) pozwany: Raiffeisen Bank International AG

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29.07.2022 r., sygnatura akt XVIII C 2014/20, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powodów (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Wyrok SA w Gdańsku z dnia 29.07.2022 roku (sygn. akt I ACa 645/22) pozwany: Bank Millennium S.A. PRAWOMOCNY

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29.04.2022 roku, sygnatura akt I ACa 645/22, pozwany: Bank Millennium S.A. SSA Małgorzata Idasiak-Grodzińska (spr.), oddaliła apelację banku, a tym samym podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16.12.2021 roku (sygn. akt I C 300/20)w zakresie zgodnym z żądaniem pozwu zasadzając na rzecz powodów dochodzone roszczenie.

Wyrok SO w Kaliszu z dnia 27.07.2022 r. (sygn. akt. I C 930/21) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 27.07.2022 roku, sygnatura akt I C 930/21, pozwany Bank Millennium S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, Sąd wydał wyrok wstępny w sprawie, co oznacza, że uznał roszczenie co do zasady i odroczył szczegółowe orzeczenie o wysokości żądania na inny termin.

Wyrok SO w Kaliszu z dnia 21.07.2022 r. (sygn. akt. I C 904/21) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 21.07.2022 roku, sygnatura akt I C 904/21, pozwany Bank Millennium S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę.

Wyrok SO Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 20.07.2022 roku (sygn. akt III C 1374/22) pozwany: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A)

Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 20.07.2022 roku, sygnatura akt III C 1374/22, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców, wyrok sądu I instancji zapadł po zaledwie trzech (!) miesiącach od złożenia pozwu.

Wyrok SO w Poznaniu z dnia 08.07.2022 r. (sygn. akt. XVIII C 1909/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 08.07.2022 roku, sygnatura akt XVIII C 1909/21, pozwany Getin Noble Bank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców.

Wyrok SO w Sieradzu z dnia 08.07.2022 r. (sygn. akt. I C 199/21) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 08.07.2022 roku, sygnatura akt I C 199/21, pozwany Santander Bank Polska S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), ze względu na śmierć jednego z powodów w trakcie trwania postępowania sądowego do sprawy wstąpili spadkobiercy zmarłego kredytobiorcy, co też odzwierciedla wydany w sprawie wyrok zasądzając na ich rzecz zwrot wpłaconych rat.

Wyrok SO w Warszawie z dnia 07.07.2022 roku (sygn. akt XXV C 3328/19) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.07.2022 roku, sygnatura akt XXV C 3328/19, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w PLN, osobno w CHF), oddalenie powództwa w nieznacznym zakresie co do części odsetek.

Wyrok SO w Szczecinie z dnia 06.07.2022 r. (sygn. akt. I C 654/22) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A)

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 06.07.2022 roku, sygnatura akt I C 654/22, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, wyrok sądu I instancji zapadł zaledwie cztery (!) miesiące po złożeniu pozwu.

Wyrok SO w Rybniku z dnia 28.06.2022 r. (sygn. akt. I C 1152/21) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 28.06.2022 roku, sygnatura akt I C 1152/21, pozwany: mBank S.A. (poprzednio BRE Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, oddalenie powództwa w nieznacznym zakresie co do części odsetek.

Wyrok SO w Legnicy z dnia 23.06.2022 r. (sygn. akt. I C 43/22) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 23.06.2022 roku, sygnatura akt I C 43/22, pozwany Bank Millennium S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców, wyrok zapadł siedem miesiący po złożeniu pozwu (!)

Wyrok SO w Białymstoku z dnia 14.06.2022 r. (sygn. akt. I C 479/22) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 14.06.2022 r., sygnatura akt I C 479/22, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców, oddalenie w zakresie części odsetek.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt. I ACa 945/21) pozwany: PKO BP S.A. PRAWOMOCNY

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10.06.2022 roku, sygnatura akt I ACa 945/21, pozwany: PKO BP S.A. SSA Aleksandra Korusiewicz,oddaliła apelację banku, a tym samym podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 27.05.2021 roku (sygn. akt I C 469/20) w zakresie zgodnym z żądaniem pozwu zasadzając na rzecz naszego mocodawcy całość roszczenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

Wyrok SO w Toruniu z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt. I C 2133/21) pozwany: Raiffeisen Bank International AG

Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 10.06.2022 r., sygnatura akt I C 2133/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Wyrok SR w Lubaniu z dnia 07.06.2022 r. (sygn. akt. I C 38/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A.

Wyrok Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 07.06.2022 roku, sygnatura akt I C 38/21, pozwany: Getin Noble Bank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (przesłankowa), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, oddalenie powództwa w zakresie nieznacznej części odsetek.

Wyrok SO w Kaliszu z dnia 03.06.2022 r. (sygn. akt. I C 1443/20) pozwany: mBank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 03.06.2022 roku, sygnatura akt I C 1443/20, pozwany: mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w PLN, osobno w CHF), oddalenie powództwa w zakresie części odsetek.

Wyrok SO w Łodzi z dnia 31.05.2022 r. (sygn. akt. XII C 1124/21) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.05.2022 roku, sygnatura akt XII C 1124/21, pozwany Santander Consumer Bank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powoda.

Wyrok SO w Warszawie z dnia 26.05.2022 r. (sygn. akt XXVIII C 10474/21) pozwany: mBank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.05.2022 roku, sygnatura akt XXVIII C 10474/21, pozwany mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powodów (osobno w PLN i CHF).

Wyrok SO w Warszawie z dnia 25.05.2022 roku (sygn. akt XXVIII C 6251/21) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.05.2022 roku, sygnatura akt XXVIII C 6251/21, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców, wyrok wydany przez „Wydział Frankowy” na posiedzeniu niejawnym.

Wyrok SO w Częstochowie z dnia 19.05.2022 r. (sygn. akt. I C 470/21), pozwany: ING Bank Śląski S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 19.05.2022 roku, sygnatura akt I C 470/21, pozwany ING Bank Śląski S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców osobno na rzecz każdego z nich.

Wyrok SA w Łodzi z dnia 18.05.2022 r. (sygn. akt. I ACa 1600/21) pozwany: Bank Millennium S.A. PRAWOMOCNY

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18.05.2022 roku, sygnatura akt I ACa 1600/21, pozwany: Bank Millennium S.A. SSA Bożena Wiklak, oddaliła apelację banku. Tym samym podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16.07.2021 roku (sygn. akt I C 590/20) zasadzający na rzecz powoda całość roszczenia według T2K wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Umowa kredytowa na moment wniesienia pozwu była całkowicie spłacona.

Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 17.05.2022 r. (sygn. akt. I C 1684/21) pozwany: mBank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 17.05.2022 roku, sygnatura akt I C 1684/21, pozwany: mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, oddalenie powództwa w zakresie części odsetek.

Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 16.05.2022 r. (sygn. akt. I C 523/20) pozwany: mBank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16.05.2022 roku, sygnatura akt I C 523/20, pozwany: mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, oddalenie powództwa w zakresie części odsetek.

Wyrok SO w Warszawie z dnia 13.05.2022 roku (sygn. akt XXVIII C 2838/21) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.05.2022 roku, sygnatura akt XXVIII C 2838/21, pozwany Bank Millennium S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno wpłaty w PLN, osobno w CHF), wyrok wydany przez „Wydział Frankowy”.

Wyrok SO w Bielsku Białej z dnia 12.05.2022 r. (sygn. akt. I C 142/21) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku Białej z dnia 12.05.2022 r., sygnatura akt I C 142/21, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), nieważność przesłankowa, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę.

Wyrok SO w Koszalinie z dnia 10.05.2022 r. (sygn. akt I C 465/21) pozwany: mBank S.A.

Wyrok SO w Koszalinie z dnia 10.05.2022 r., sygnatura akt I C 465/21, pozwany: mBank S.A., wyrok uwzględniający powództwo w całości i zasądzający na rzecz powodów zwrot wszystkich kwot wpłaconych na poczet kredytu (nieważność przesłankowa), kredyt w momencie wniesienia pozwu był w całości spłacony.

Wyrok SO w Warszawie z dnia 05.05.2022 roku (sygn. akt XXVIII C 6813/21) pozwany: Raiffeisen Bank International AG

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.05.2022 roku, sygnatura akt XXVIII C 6813/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias) stwierdzenie nieważności całej umowy, uznanie zarzutu zatrzymania, wyrok wydany przez „Wydział Frankowy”.

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 29.04.2022 roku (sygn. akt I ACa 980/21) pozwany: Raiffeisen Bank International AG

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29.04.2022 roku, sygnatura akt I ACa 980/21, pozwany: Raiffeisen Bank International AG SSA Krzysztof Górski (spr.), oddalił apelację banku, a tym samym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 25.10.2021 roku (sygn. akt I C 52/21) w zakresie zgodnym z żądaniem pozwu zasadzając na rzecz naszego mocodawcy dochodzone roszczenie.

Wyrok SO w Katowicach z dnia 28.04.2022 roku (sygn. akt II C 92/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.04.2022 roku, sygnatura akt II C 92/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG, stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno wpłaty w PLN, osobno w CHF), wyrok sądu I instancji zapadł po zaledwie trzech (!) miesiącach od złożenia pozwu.

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 27.04.2022 r. (sygn. akt. I ACa 903/21) pozwany: PKO BP S.A.

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27.04.2022 roku, sygnatura akt I ACa 903/21, pozwany: PKO BP S.A. SSA Agnieszka Sołtyka (spr.), oddaliła apelację banku. Tym samym podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 06.10.2021 roku (sygn. akt I C 1737/20) zasadzający na rzecz naszej mocodawczyni całość roszczenia według T2K wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Umowa kredytowa na moment wniesienia pozwu była całkowicie spłacona.

Wyrok SO w Częstochowie z dnia 25.04.2022 roku (sygn. akt I C 858/21) pozwany: Raiffeisen Bank International AG

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 25.04.2022 roku, sygnatura akt I C 858/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG stwierdzenie bezskuteczności całej umowy od początku, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno PLN, osobno CHF) z ustawowowymi odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu.

Wyrok SO w Warszawie z dnia 11.04.2022 roku (sygn. akt XXVIII C 2055/21) pozwany: PKO BP S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.04.2022 roku, sygnatura akt XXVIII C 2055/21, pozwany PKO BP S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, wyrok wydany przez „Wydział Frankowy”.

Wyrok SR w Częstochowie z dnia 08.04.2022 r. (sygn. akt. I C 753/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A.

Wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 08.04.2022 roku, sygnatura akt I C 753/21, pozwany: Getin Noble Bank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetakmi, zwrot kosztów procesu.

Wyrok SO w Koszalinie z dnia 16.03.2022 r. (sygn. akt. I C 341/21) pozwany: Kredyt Bank Polska S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A)

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 16.03.2022 roku, sygnatura akt I C 341/21, pozwany: Kredyt Bank Polska S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, pozew wniesiony w kwietniu 2021 roku. Sprawę prowadziła radca prawny Paulina Czapla – Zdanowska z Kancelarii Radcy Prawnego Mateusza Płudowskiego.

Wyrok SO w Płocku z dnia 14.03.2022 r. (sygn. akt I C 653/20) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias)

Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 14.03.2022 roku, sygnatura akt I C 653/20, pozwany Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias) stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno PLN, osobno CHF), w sprawie była zlecona opinia biegłego.

Wyrok SO w Rybniku z dnia 07.03.2022 r. (sygn. akt I C 738/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 07.03.2022 roku, sygnatura akt I C 738/21, pozwany Getin Noble Bank S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (dla każdego osobno ze względu na rozwód), pozew wniesiony w lutym 2021 roku.

Wyrok SO w Olsztynie z dnia 02.03.2022 r. (sygn. akt. I C 222/21) pozwany: PKO BP S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 02.03.2021 roku, sygnatura akt I C 222/21, pozwany: PKO BP S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, oddalenie powództwa w zakresie części odsetek.

Wyrok SO w Gliwicach z dnia 01.03.2022 r. (sygn. akt. I C 994/21) pozwany: mBank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 01.03.2022 roku, sygnatura akt I C 994/21, pozwany mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii salda), zasądzenie nadpłaconcyh rat ponad otrzymany kapitał, pozew złożony w lipcu 2021 roku.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 28.02.2022 r. (sygn. akt. I ACa 128/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A.

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28.02.2022 roku, sygnatura akt I ACa 128/21, pozwany: Getin Noble Bank S.A. SSA Mieczysław Brzdąk (spr.) oddalił w całości apelację banku i uwaględnił apelację kredytobiorcy. Tym samym podtrzymał  wyrok SO w Katowicach stwierdzający nieważność umowy oraz dodatkowo zasadził na rzecz naszych klientów kwotę 100 670,84 PLN oraz 66 194,77 CHF według T2K.

Wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24.02.2022 r. (sygn. akt I C 873/21) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24.02.2022 roku, sygnatura akt I C 873/21, pozwany Santander Consumer Bank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zasądzenie wpłaconych rat, oddalenie powództwa co do części odsetek.

Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 21.02.2022 r. (sygn. akt. XII C 540/20) pozwany: mBank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 21.02.2022 roku, sygnatura akt XII C 540/20, pozwany: mBank S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, oddalenie powództwa w zakresie części odsetek, wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym.

Wyrok SO w Legnicy z dnia 21.02.2022 r. (sygn. akt. I C 951/21) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias)

Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 21.02.2022 roku, sygnatura akt I C 951/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias) stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno PLN, osobno CHF), wyrok zapadł na pierwszym posiedzeniu sądu, które odbyło się dwa miesiące po złożeniu pozwu (!)

Wyrok SO w Częstochowie z dnia 17.02.2022 r. (sygn. akt I C 419/21) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17.02.2022 roku, sygnatura akt I C 419/21, pozwany Santander Consumer Bank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, uznanie zarzutu potrącenia dokonanego przez bank.

Wyrok SO w Warszawie z dnia 26.01.2022 r. (sygn. akt XXV C 47/20) pozwany: mBank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego we Warszawie z dnia 26.01.2022 roku, sygnatura akt XXV C 47/20, pozwany mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), osobno zasądzone wpłaty w PLN i CHF.

Wyrok SO w Bielsku – Białej z dnia 20.01.2022 r. (sygn. akt I C 1194/21) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku Białej z dnia 20.01.2022 roku, sygnatura akt I C 1194/21, pozwany Millennium Bank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, oddalenie co do części odsetek, pozew wniesiony w czerwcu 2021 roku.

Wyrok SO w Szczecinie z dnia 10.01.2022 r. (sygn. akt. I C 2076/21) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A)

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 10.01.2022 roku, sygnatura akt I C 2076/21, pozwany mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców osobno na rzecz każdego z nich.

Wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28.12.2021 r. (sygn. akt. I C 1420/20) pozwany PKO BP S.A. (następca prawny: Nordea Bank Polska S.A)

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28.12.2021 roku, sygnatura akt I C 1420/20, pozwany PKO BP S.A. (następca prawny: Nordea Bank Polska S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno wpłaty w PLN, osobno w CHF), umowa kredytu zawarta w dniu 09.01.2009 roku, wyrok po 4 miesiącach (pozew wniesiony w sierpniu 2021 roku).

Wyrok SO w Gdańsku z dnia 16.12.2021 r. (sygn. akt I C 300/20) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16.12.2021 roku, sygnatura akt I C 300/20, pozwany: Bank Millennium S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno PLN, osobno CHF), wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym.

Wyrok SO w Poznaniu z dnia 09.12.2021 r. (sygn. akt. XIII C 20/21/3) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias )

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 09.12.2021 roku, sygnatura akt XIII C 20/21/3, pozwany Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias) stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno PLN, osobno CHF).

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 08.12.2021 r. (sygn. akt. I ACa 414/21) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 08.12.2021 roku, sygnatura akt I ACa 414/21, pozwany: Santander Bank Polska S.A. SSA Dariusz Rystał (spr.) doprecyzował wyrok sądu I instancji zgodnie z naszym żądaniem i oddalił apelację banku. Tym samym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30.04.2021 roku (sygn. akt I C 1428/20) zasadzający na rzecz naszych klientów kwotę 127 572,31 zł oraz 25 403,20 CHF według T2K wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

Wyrok SO w Warszawie z dnia 06.12.2021 r. (sygn. akt XXV C 4386/20) pozwany: Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.12.2021 roku, sygnatura akt XV C 4386/20, pozwany: Bank Millennium S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno PLN, osobno CHF), oddalenie powództwa w zakresie części odsetek.

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 01.12.2021 r. (sygn. akt. I ACa 175/21) pozwany: mBank S.A.

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu z dnia 01.12.2021 roku, sygnatura akt I AcA 175/21, pozwany mBank S.A. SSA Jacek Gołaczyński (spr.) oddalił w całości apelację mBanku. Tym samym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 10.11.2020 roku (sygn. akt XII C 599/20) zasadzający na rzecz naszych klientów kwotę 216 187,41 zł według T2K.

Wyrok SO w Gliwicach z dnia 01.12.2021 r. (sygn. akt. I C 284/21) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: Fortis Bank Polska S.A)

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 01.12.2021 roku, sygnatura akt I C 284/21, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. (następca prawny: Fortis Bank Polska S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno wpłaty w PLN, osobno w CHF), pozew złożony w lutym 2021 roku.

Wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19.11.2021 r. (sygn. akt. I C 731/21) pozwany: PKO BP S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19.11.2021 roku, sygnatura akt I C 731/21, pozwany PKO BP S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, pozew wniesiony w kwietniu 2021 roku.

Wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 27.10.2021 r. (sygn. akt. I C 223/20), pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 27.10.2021 roku, sygnatura akt I C 223/20, pozwany PKO BP S.A. (następca prawny: Nordea Bank Polska S.A.), stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno wpłaty w PLN, osobno w CHF), umowa kredytu zawarta w dniu 07.10.2010 roku.

Wyrok SO w Szczecinie z dnia 25.10.2021 r. (sygn. akt. I C 52/21) pozwany: Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 25.10.2021 roku, sygnatura akt I C 52/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu (następca prawny EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce), stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno wpłaty w PLN, osobno w CHF), pozew złożony w styczniu 2021 roku.

Postanowienie z dnia 06.10.2021 r. SO w Warszawie o zabezpieczeniu pozwu przeciwko bankowi BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (sygn akt: XXVIII C 12969/21)

Postanowieniem z dnia 06 października 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał obowiązek dokonywania comiesięcznych rat kredytu przez powodów w wysokości i terminach określonych w umowie o kredyt hipoteczny.
Ww. postanowienie zostało wydane w ciągu 21 dni od złożenia wniosku.

Wyrok SO w Częstochowie z dnia 07.10.2021 r. (sygn. akt. I C 250/21), pozwany: Santander Bank Polska S.A (Kredyt Bank S.A)

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 07.10.2021 roku, sygnatura akt I C 250/21, pozwany Santander Bank Polska S.A., przesłankowe stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, pozew wniesiony w lutym 2021 roku. Sprawę prowadziła radca prawny Paulina Czapla – Zdanowska z Kancelarii Radcy Prawnego Mateusza Płudowskiego

Wyrok SO w Szczecinie z dnia 06.10.2021 r. (sygn. akt. I C 1737/20), pozwany: PKO BP S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 06.10.2021 roku, sygnatura akt I C 1737/20, pozwany PKO BP S.A., przesłankowe stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, powództwo oddalone w zakresie odsetek za jeden miesiąc. Sprawę prowadziła radca prawny Paulina Czapla – Zdanowska z Kancelarii Radcy Prawnego Mateusza Płudowskiego

Postanowienie z dnia 20.09.2021 r. SO w Koszalinie o zabezpieczeniu pozwu przeciwko bankowi BPH S.A. (sygn akt: I C 692/21)

Postanowieniem z dnia 20 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie wstrzymał obowiązek dokonywania comiesięcznych rat kredytu przez powodów w wysokości i terminach określonych w umowie o kredyt hipoteczny.
Ww. postanowienie zostało wydane w ciągu 21 dni od złożenia wniosku.

Postanowienie z dnia 27.08.2021 r. SO w Warszawie o zabezpieczeniu pozwu przeciwko Getin Noble Bank S.A. (sygn akt: XXVIII C 11457/21)

Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał obowiązek dokonywania comiesięcznych rat kredytu przez powodów w wysokości i terminach określonych w umowie o kredyt hipoteczny.
Ww. postanowienie zostało wydane w ciągu 17 dni od złożenia wniosku.

Postanowienie z dnia 18.08.2021 r. SO w Warszawie o zabezpieczeniu pozwu przeciwko Bank Millennium S.A. (sygn akt: XXVIII C 10611/21)

Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał obowiązek dokonywania comiesięcznych rat kredytu przez powodów w wysokości i terminach określonych w umowie o kredyt hipoteczny.
Ww. postanowienie zostało wydane w ciągu 12 dni od złożenia wniosku.

Nakaz zapłaty SO w Warszawie z dnia 20.07.2021 r (sygn. akt XXVIII C 3020/21), pozwany: Raiffeisen Bank International AG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiedniu

Nakaz zapłaty SO w Warszawie z dnia 20.07.2021 r (sygn. akt. sygn. XXVIII C 3020/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiedniu, zasądzona całość żądanej kwoty (oparte na teorii dwóch kondykcji), nakaz wydany w terminie 13 tygodni od dnia wniesienia pozwu.

Wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16.07.2021 r. (sygn. akt. I C 590/20), pozwany: Millennium Bank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunlaskim z dnia 16.07.2021 roku, sygnatura akt I C 590/20, pozwany Millennium Bank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno wpłaty w PLN, osobno w CHF), w momencie wytoczenia powództwa kredyt był całkowice spłacony.

Wyrok SO w Jeleniej Górze z dnia 09.07.2021 r. (sygn. akt. I C 1154/20), pozwany: PKO BP S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 09.07.2021 roku, sygnatura akt I C 1154/20, pozwany PKO BP S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno wpłaty w PLN, osobno w CHF)

Wyrok SO w Jeleniej Górze z dnia 06.07.2021 r. (sygn. akt. I C 818/20) pozwany: Getin Noble Bank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 06.07.2021 roku, sygnatura akt I C 818/20, pozwany Getin Noble Bank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno wpłaty w PLN, osobno w CHF)

Nakaz zapłaty SO w Warszawie z dnia 22.06.2021 r (sygn. akt. sygn. XXVIII C 6757/21), pozwany: Bank Millenium S.A.

Nakaz zapłaty SO w Warszawie z dnia 22.06.2021 r (sygn. akt. sygn. XXVIII C 6757/21), pozwany Bank Millenium S.A., zasądzona całość żądanej kwoty (oparte na teorii dwóch kondykcji), nakaz wydany w terminie 5 tygodni od dnia wniesienia pozwu.

Nakaz zapłaty SO w Warszawie z dnia 17.06.2021 r (sygn. akt. sygn. XXVIII C 6251/21), pozwany: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Nakaz zapłaty SO w Warszawie z dnia 17.06.2021 r (sygn. akt. sygn. XXVIII C 6251/21), pozwany BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie., zasądzona całość żądanej kwoty (oparte na teorii dwóch kondykcji), nakaz wydany w terminie 3 tygodni od dnia wniesienia pozwu.

Wyrok SO w Katowicach z dnia 09.06.2021 r. (sygn. akt. II C 673/20)

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 09.06.2021 roku, sygnatura akt II C 673/20, pozwany mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę.

Nakaz zapłaty SO w Warszawie z dnia 01.06.2021 r (sygn. akt. sygn. XXVIII C 5411/21)

Nakaz zapłaty SO w Warszawie z dnia 01.06.2021 r (sygn. akt. sygn. XXVIII C 5411/21), pozwany Santander Bank Polska S.A., zasądzona całość żądanej kwoty (oparte na teorii dwóch kondykcji), nakaz wydany w terminie 1 miesiąca od dnia wniesienia pozwu.

Nakaz zapłaty SO w Warszawie z dnia 01.06.2021 r (sygn. akt. sygn. XXVIII C 5405/21)

Nakaz zapłaty SO w Warszawie z dnia 01.06.2021 r (sygn. akt. sygn. XXVIII C 5405/21), pozwany Bank Millenium S.A., zasądzona całość żądanej kwoty (oparte na teorii dwóch kondykcji), nakaz wydany w terminie 1 miesiąca od dnia wniesienia pozwu.

Wyrok SO w Bielsku Białej z dnia 27.05.2021 r. (sygn. akt. I C 2018/20)

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku Białej z dnia 27.05.2021 roku, sygnatura akt I C 2018/20, pozwany Santander Consumer Bank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, uznanie zarzutu potrącenia dokonanego przez bank.

Wyrok SO w Częstochowie z dnia 27.05.2021 r. (sygn. akt. I C 469/20)

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 27.05.2021 roku, sygnatura akt I C 469/20, pozwany PKO BP S.A. , stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców w walucie w której były dokonywane spłaty.

Nakaz zapłaty SO w Warszawie z dnia 24.05.2021 r (sygn. akt. sygn. XXVIII C 2031/21)

Nakaz zapłaty SO w Warszawie z dnia 24.05.2021 r (sygn. akt. sygn. XXVIII C 2031/21), pozwany PKO BP S.A., zasądzona całość żądanej kwoty (oparte na teorii dwóch kondykcji), nakaz wydany w terminie 1,5 miesiąca od dnia wniesienia pozwu.

Wyrok SO w Szczecinie z dnia 30.04.2021 r. (sygn. akt. I C 1428/20)

Pozwany Santander Bank Polska S.A. (pop. Kredyt Bank S.A.) , stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców.

Wyrok SO w Gdańsku z dnia 29.04.2021 r. (sygn. akt. I C 113/20)

Oddalenie w całości powództwa Deutsche Bank Polska S.A. z tytułu wypowiedzianego kredytu hipotecznego.

Nakaz zapłaty SO w Warszawie z dnia 01.04.2021 r (sygn. akt. sygn. XXV C 4242/20)

Pozwany mBank S.A., zasądzona całość żądanej kwoty (oparte na teorii dwóch kondykcji), nakaz wydany w terminie 4 miesięcy od dnia wniesienia pozwu.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 10.11.2020 roku, (sygn. akt XII C 599/20)

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 10.11.2020 roku, sygnatura akt XII C 599/20, pozwany mBank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji) .

Wyrok SO w Katowicach z dnia 22.10.2020 r. (sygn. akt II C 386/20)

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22.10.2020 roku, sygnatura akt II C 386/20, pozwany Getin Noble Bank S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy(oparte na teorii salda).

Wyrok SR w Mysłowicach z dnia 05.03.2019 r. (sygn. akt I C 1470/18)

Wyrok Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 05.03.2019 roku, sygnatura akt I C 1470/18, pozbawienie wykonalności w całości tytułu wykonawczego, którym jest bankowy tytu egzekucyjny wydany przez Alior Bank S.A.

Wyrok SO w Gdańsku z dnia 21.01.2019 r. (sygn. akt. XV C 989/18)

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 21.01.2019 roku, sygnatura akt. XV C 989/18,
oddalone w całości powództwo mBank S.A.(następcy prawnego BRE Bank S.A.)

Wyrok SO w Jeleniej Górze z dnia 08.01.2019 r. (sygn. akt II Ca 682/18)

Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 08.01.2019 roku, sygnatura akt II Ca 682/18, stwierdzenie nieważności całej umowy, oddalenie powództwa Raiffeisen Bank Polska S.A. z tytułu wypowiedzianego kredytu hipotecznego.

Wyrok SR w Bolesławcu z dnia 06.07.2018 r. (sygn. akt I C 469/18)

Wyrok Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 06.07.2018 roku, sygnatura akt I C 469/18,
pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci Bankowego tytułu egzekucyjnego wydany przez bank BPH S.A.

Wyrok SR w Białymstoku z dnia 18.06.2018 r. (sygn. akt I C 1450/18)

Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 18.06.2018 roku, sygnatura akt I C 1450/18, stwierdzenie nieważności całej umowy, oddalenie powództwa PKO BP S.A. z tytułu wypowiedzianej umowy.

Skorzystaj z bezpłatnego kalkulatora frankowicza!

Sprawdź już teraz swoją umowę w CHF i wykonaj szybką kalkulację nadpłaty kredytu.

Poznaj korzyści wynikające z unieważnienia kredytu w CHF.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie. W każdej chwili możesz zmienić to ustawienie w naszym centrum prywatności. View more
Cookies settings
Akceptuję
Nie akceptuję
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności (obowiązuje od 25 maja 2018)

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszych usług i serwisów było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne.  W  związku  z  tym,  przekazujemy  Ci  ważne  informacje  na  temat  tego,  w  jaki  sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt na naszych stronach internetowych lub podczas korzystania z naszych usług online i offline.

Wiemy, jak ważna jest dla Ciebie prywatność. Każdego dnia dbamy więc o bezpieczeństwo Twoich danych. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy, w jakim celu oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś był pewien, że są u nas bezpieczne.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli A&M Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531833, NIP: 8992759636, REGON: 360138260 (dalej również: A&M Inwestycje Sp. z o.o.)

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy  kontakt@wygrywamyzbankami.pl,   jak   też   przy   pomocy   formularza   kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej https://wygrywamyzbankami.pl/

W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

Informacje ogólne

Korzystanie z naszych Serwisów oraz uzyskiwanie informacji o ofercie może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy wyłącznie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Dzięki możliwościom wyboru to Ty decydujesz, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Dane, które zbieramy przetwarzamy wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

 • Twoja zgoda;
 • zawarta między nami umowa (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną)
 • obowiązek prawny;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda, o którą poprosimy. Twoja zgoda  jest  dobrowolna i  możesz  ją  wyrazić,  np.  przez  wpisanie  danych  w  polach  formularzy Serwisów, podczas rozmowy lub spotkania z naszym pracownikiem, poprzez wysłanie do nas zapytania e-mail. Będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie, w tym na profilowanie Twoich danych osobowych, w celu dopasowywania naszych ofert oraz treści, reklam i innych usług w Serwisach oraz w Internecie. Jeśli wyrazisz taką zgodę, będziemy także przesyłali Ci telefonicznie (np. poprzez sms lub mms) lub elektronicznie informacje handlowe na temat naszych towarów lub usług.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Obowiązek prawny

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych.

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie. Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

Tym samym informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów lub usług, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisach celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszych Serwisów.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszych Serwisach, prowadzeniu badań rynku i badań opinii. Badania te wykonujemy we własnym zakresie lub zlecamy zewnętrznym firmom badawczym. Wyniki badań mają formę zagregowaną i co do zasady zanonimizowaną.

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy, wówczas nie podejmiemy działań, których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych mogą być:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 • dostawcy i administratorzy usług IT , w tym m.in. dostawcy systemu CRM, systemu Marketing Automation oraz innych systemów wykorzystywanych przez nas w celu prezentacji ofert lub/i realizacji umowy;
 • inni odbiorcy danych, np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, biura rachunkowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie, spółki z naszej grupy kapitałowej, biuro rachunkowe, inne;
 • organy publiczne, w tym Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z naszych Serwisów. Jeśli nabędziesz od nas towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez wymagany przez przepisy prawa podatkowego okres przechowywania dokumentów zawierających Twoje dane osobowe oraz do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń.

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w Serwisach.

Informacje wynikające z plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

mailowo: kontakt@wygrywamyzbankami.pl

korespondencyjnie: A&M Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-413, ul. Gwiaździsta 10/10

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

Przysługuje Ci:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,które  powoduje  zaprzestanie  przetwarzania  przez  nas  Twoich  danych  w celach marketingu bezpośredniego;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie zgody

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podanego w naszych Serwisach. Możesz też skorzystać z danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszego punktu.

Jeśli przy wejściu na stronę danego Serwisu wyrazisz zgodę na cookies i na profilowanie, wówczas w panelu informacyjnym przy Polityce Prywatności Twoja zgoda zostanie odnotowana automatycznie w specjalnym checkboxie. Checkbox ten będzie wówczas zaznaczony. Jeśli będziesz chciał wycofać swoją zgodę na cookies i na profilowanie możesz to zrobić.

Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność naszych systemów IT, przetworzenie Twojego oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 2 dni roboczych od otrzymania przez Ciebie naszego potwierdzenia.

Jeżeli  uważasz,  że  przetwarzanie  przez  nas  Twoich  danych  osobowych  narusza  przepisy  prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PROFILOWANIE I TARGETOWANIE

W naszych Serwisach oraz zewnętrznych serwisach reklamowych zamieszczamy reklamy targetowane oraz reklamy profilowane.

Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do najbardziej interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te parametry nie cechują się dużą szczegółowością. Z tego względu możliwe jest targetowanie reklamy w oparciu, np. o wybór medium, czas emisji reklamy, czy kontekst jej emisji.

Profilowanie z kolei to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi. Reklamy i treści, jakie Ci wyświetlamy mogą  być  targetowane  lub profilowane,  czyli  kierowane  do  urządzeń  i  przeglądarek  o określonych cechach, wg różnych kryteriów.

Kryteria te to:

 • geolokalizacja: kraj, miasto, województwo;
 • emisja na konkretnych wybranych naszych Serwisach lub/i serwisach zewnętrznych
 • emisja na artykuły o określonej tematyce (przy założeniu że są oznaczone odpowiednimi tagami);
 • informacje techniczne nt. Twojego urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia (PC, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język ustawiony w systemie, rodzaj łącza internetowego – ten rodzaj profilowania jest wykorzystywany np. do ograniczania emisji specyficznych formatów lub kreacji reklamowych, które funkcjonują tylko przy określonych warunkach technicznych (np. tylko na PC).

Na potrzeby profilowania treści dokonujemy też podziału użytkowników naszych Serwisów (tj. podziału grup cookie, które ci użytkownicy reprezentują oraz podziału identyfikatorów urządzeń) na segmenty. W takich sytuacjach dokonywane przez nas profilowanie ma bardziej zaawansowany charakter, gdyż dopasowujemy wówczas treści według  zachowania użytkowników w naszych  Serwisach. W takiej sytuacji dokonywane przez nas profilowanie  będzie  się  przejawiało  w  emisji  reklam  naszych  ofert  do  użytkowników,  którzy  są zainteresowani tak sprofilowaną ofertą.

Powyższe  informacje  na  Twój  temat  zbierane  przez  nas  mogą  być  także  wykorzystywane  do profilowania reklam i treści poza Serwisami. Odnosi się to zwłaszcza do tzw. sieci reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam na serwisach mających różnych właścicieli. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach z wszystkich serwisów współpracujących z tymi sieciami i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do zainteresowań odbiorców.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem  cieszy się  ten  Serwis.  Stosujemy także  inne  technologie  tego  typu,  tj.  zapis  i  odczyt informacji z localStorage, czyli magazynu danych. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych Serwisach. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy uczynić nasze Serwisy ciekawszymi i lepszymi w odbiorze. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się w danym Serwisie. Ponadto pliki cookies i informacje z localStorage wykorzystywane są przez nasze Serwisy do utrzymania  sesji,  a  także  do  tworzenia  statystyk,  badań  i  analiz,  które  pomagają  zrozumieć,  w  jaki sposób  użytkownicy  korzystają  ze  stron  internetowych,  co  umożliwia  ulepszanie  ich  struktury  i zawartości.

Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów.

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Z uwagi na funkcję stosujemy w ramach Serwisu następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych i ofert bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez współpracujących z A&M Inwestycje Sp. z o.o.

Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies oraz technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID) – co do zasady - nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies, technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID).

Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Twojej przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może. Elementy zapisane przy użyciu localStorage – w odróżnieniu do plików cookies – nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia na żądanie użytkownika. Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisów. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie.

Zebrane dane, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy wykorzystywali do profilowania oraz do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne w naszych Serwisach oraz w Internecie.

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies oraz informacji przechowywanych w technologii localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej na dwa sposoby. Jednym z nich jest możliwość wyrażenia zgody w oknie dotyczącym cookies, jakie będzie się pojawiało  przy  wejściu  na  nasze  Serwisy.  Drugim  sposobem  jest  zmiana  ustawień  przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies oraz technologii localStorage lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji jw., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez nas ww. technologii w wyżej opisany sposób.

Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu.

Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies i localSstorage w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisami i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera:

https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików cookies.

Dla  wyłączenia  technologii  localStorage  zaleca  się  także  następujące  czynności  w  zależności  od posiadanej przeglądarki:

Internet Explorer:

naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „'Pliki cookie i dane witryn sieci Web'” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” -> w dziale

„Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.

Mozilla Firefox:

naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii 'dom.storage.enabled' zamienić domyślną wartość 'true' na 'false'.

Chrome:

naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

Opera:

z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W oknie dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage.

w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię 'localStorage' ustaw „0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz „Domain Quota For localStorage”.

Safari:

należy wybrać polecenie menu Safari -> Preferencje (naciśnięcie Cmd+), a następnie Prywatność.

w miejscu "Zarządzaj danymi witryn" należy zaznaczyć jedną lub więcej witryn, a następnie kliknąć Usuń lub Usuń wszystko.

Nie odpowiadamy za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisów. Aby usunąć tymczasowe pliki i ustawienia w Aplikacjach Mobilnych możesz odinstalować daną aplikację i zainstalować ją na nowo albo skorzystać z następujących ustawień systemów operacyjnych:

Android:

Należy wejść w Ustawienia -> Aplikacje -> odszukać daną aplikację i w obrębie tej aplikacji poszukać miejsca, gdzie zarządza się pamięcią i kliknąć komendę „wyczyść pamięć” (może to się to też nazywać pamięcią  podręczną  lub cache)  lub  kliknąć  komendę  „wyczyść  dane  aplikacji”.  Cache  czy  pamięć podręczna oznacza wszystkie dane, które mają przyspieszyć działanie aplikacji, np. pobrane zdjęcia itp. Dane aplikacji to z kolei wszystkie dane i ustawienia (także dane logowania), które w pamięci zostały zapisane.

iOS:

W systemie iOS nie można wyczyścić pamięci podręcznej aplikacji. W takiej sytuacji należy aplikację usunąć i pobrać ją ponownie.

 

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

W  celu  świadczenia  przez  nas  naszych  usług  oraz  ich  ulepszania  i  analizy  posiłkujemy  się  także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat niektórych wykorzystywanych przez nas usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

Google Analytics

W naszych Serwisach używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl , są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów  IP  użytkowników  Google  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej  lub  w  innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia  raportów  o  ich  funkcjonalności  i  w  celu  świadczenia  dodatkowych  usług  na  naszą  rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak  również  zapobiec  przetwarzaniu  takich  danych  przez Google  poprzez pobranie  i  zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google Ads

Do  mierzenia  skuteczności  reklamowania  naszych  Serwisów  za  pośrednictwem  platformy  Google Ads oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą

Czy  zakończył  działanie,  które  określiliśmy  jako  wartościowe.  To  pozwala  nam  optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google Ads działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:

 • widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,
 • znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,
 • automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych,
 • widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
 • możemy wyświetlać reklamy Ads osobom, które odwiedziły nasze witryny. Informacje o danych przetwarzanych przez Google znajdziesz tutaj:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

https://support.google.com/google-ads/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Ofertowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych  danych.  Nie przetwarzamy świadomie danych  osobowych  dzieci poniżej  16 roku ich  życia  bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

Reklamodawcy

W trakcie organizowanych przez nas kampanii reklamowych pewne Twoje dane mogą pozyskać nasi reklamodawcy. Są to z reguły dane zebrane przy pomocy plików cookies i im podobnych technologii, które służą do oceny skuteczności danej kampanii reklamowej.

BEZPIECZEŃSTWO

Dbamy o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Pamiętaj jednak, że żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Rozwijamy się dynamicznie, dlatego nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli lub będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w niniejszej Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o tej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym Serwisie.

Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki  Prywatności  od  czasu  jej  ostatniego  przeglądania  można  się  dowiedzieć  się,  sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku niniejszego dokumentu.

Save settings
Cookies settings